Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 24.

Besluitvorming over zaken.

Lid
1

In bijeenkomsten van kerkelijke lichamen wordt over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders besluit.