Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 23.

De organen van bijstand.

Lid
9

Tenzij bij ordinantie anders is bepaald, geschiedt de vaststelling van het getal en de benoeming van de leden der organen van bijstand der kerkeraden door de kerkeraad.