Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 23.

De organen van bijstand.

Lid
6

Het breed moderamen der synode roept op gezette tijden de voorzitters en secretarissen der raden bijeen, om onder zijn leiding de taak, de arbeid en de gemeenschappelijke belangen der raden te bespreken en overleg te plegen over afbakening en aansluiting van hun aan elkandere grenzende arbeidsvelden en geeft, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de generale synode, bij verschil van inzicht tussen de raden onderling of tussen een of meer raden en het breed moderamen een eindbeslissing.