Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 23.

De organen van bijstand.

Lid
3

Tenzij bij ordinantie een andere regeling is getroffen, geschiedt de vaststelling van het getal en de wijze van benoeming van de leden der raden door de generale synode, die tevens van elke raad de voorzitter en de secretaris benoemt.