Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 23.

De organen van bijstand.

Lid
1

De organen van bijstand der ambtelijke vergaderingen zijn, onder de naam van kerkeraadscommissie, classicale commissie, provinciale commissie of raad, in opdracht en onder leiding van en in verantwoordelijkheid aan de ambtelijke vergaderingen dienstbaar aan de zorg der Kerk op een bepaald terrein des levens.