Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 21.

De orde der vergaderingen.

Lid
6

Van de vergaderingen van een kerkelijk lichaam worden notulen gehouden, welke na rondzending aan de leden of anders na voorlezing in de volgende vergadering, worden gearresteerd en ten blijke daarvan door voorzitter en secretaris ondertekend.