Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 21.

De orde der vergaderingen.

Lid
4

Zo het lichaam meer dan zes leden telt, vormen voorzitter, vice-voorzitter en secretaris het moderamen.