Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 21.

De orde der vergaderingen.

Lid
2

Elk kerkelijk lichaam benoemt uit zijn midden telkens voor een kalenderjaar een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.