Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 21.

De orde der vergaderingen.

Lid
14

Een meerdere ambtelijke vergadering kan op hun verzoek aan leden der Kerk toestaan, haar vergadering geheel of ten dele bij te wonen.