Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 21.

De orde der vergaderingen.

Lid
13

Een ambtelijke vergadering kan tot haar bijeenkomsten uitnodigen degenen, wier voorlichting zij begeert.