Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 21.

De orde der vergaderingen.

Lid
12

Met inachtneming van hetgeen ter zake nader in de ordinanties der Kerk is bepaald, wordt de orde der vergadering, de volgorde van de te behandelen zaken en de wijze waarop dit geschiedt, behoudens bezwaar van de vergadering, verder door haar moderamen vastgesteld.