Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 21.

De orde der vergaderingen.

Lid
11

Wanneer een vergadering eenmaal wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden is uiteengegaan, kan in een volgende vergadering de agenda van de uiteengegane vergadering, ongeacht het getal aanwezige leden, worden afgehandeld, mits tussen beide vergaderingen een tussenruimte ligt van voor de kerkeraad tenminste drie en voor de meerdere ambtelijke vergadering tenminste zeven dagen en die volgende vergadering, zo het de kerkeraad betreft, tenminste twee en anders tenminste vijf dagen tevoren opnieuw schriftelijk is bijeengeroepen.