Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 21.

De orde der vergaderingen.

Lid
10

Een ambtelijke vergadering kan niet overgaan tot het nemen van besluiten over zaken en personen, tot het houden van verkiezingen of tot het doen van benoemingen, zo niet twee derde gedeelte der leden, waaruit zij moet bestaan, tegenwoordig is.