Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 20.

Herkiesbaarheid.

Lid
1

De toegevoegde leden van een breed moderamen zijn niet meer dan eenmaal terstond herkiesbaar.