Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 19.

Zittingstijd.

Lid
6

Elk lichaam maakt — voor de eerste maal bij loting — een rooster op van de volgorde, waarin zijn leden bij de periodieke aftreding aan de beurt zijn, waarbij — indien het lichaam een gequalificeerde samenstelling heeft — de aftreding in gelijke verhouding tussen de groepen van gequalificeerden geschiedt.