Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 19.

Zittingstijd.

Lid
4

Indien in de ordinanties der Kerk of krachtens deze tabel sprake is van aftreding van de helft, een derde, een vierde of een vijfde der leden en hun aantal niet zonder restant deelbaar is door het getal van hen, die periodiek moeten aftreden, geschiedt de aftreding onder overeenkomstige toepassing van de tabel, in het vorige lid van dit artikel opgenomen.