Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 18.

Voordrachten en aanbevelingen.

Lid
6

Tenzij in bepaalde gevallen bij ordinantie is bepaald, dat met het indienen van een enkelvoudige voordracht kan worden volstaan, dient een voordracht tenminste twee namen te bevatten.