Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 18.

Voordrachten en aanbevelingen.

Lid
5

Ieder lichaam, waarin een vacature ontstaat, kan een aanbeveling voor de vervulling daarvan indienen.