Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 18.

Voordrachten en aanbevelingen.

Lid
3

Staat de gelegenheid om een voordracht in te dienen open voor meer dan één lichaam, dan geschiedt de keuze uit allen, die aldus zijn voorgedragen.