Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 18.

Voordrachten en aanbevelingen.

Lid
1

Indien een benoeming moet geschieden uit een voordracht, geeft het lichaam, hetwelk die benoeming moet doen, daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan hen, die haar hebben in te dienen, welke hun voordracht binnen vier weken na ontvangst der kennisgeving inzenden.