Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 17.

Secundi en tertii.

Lid
2

Bij vacature van een primaat of secundaat neemt de secundus of de tertius het primaat of secundaat tijdelijk waar, totdat in de eerstvolgende vergadering van het daartoe aangewezen orgaan een nieuwe primus of secundus is aangewezen.