Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 16.

Vereisten voor ambten, bedieningen en functies.

Lid
9

Worden twee of meer leden van een kerkeraad wettig gekozen, doch kan krachtens het vorig lid van dit artikel slechts een van hen zitting nemen, dan geschiedt dit door de oudste in leeftijd.