Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 16.

Vereisten voor ambten, bedieningen en functies.

Lid
7

Predikanten, wier ambtsbediening om welke reden ook een einde neemt, leggen behoudens een eventuele herbenoeming in een of dezer functies tezelfder tijd ook hun op dat ambt steunende kerkelijke functies neer.