Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 16.

Vereisten voor ambten, bedieningen en functies.

Lid
6

Vrouwelijke lidmaten, die in een bediening zijn gesteld, leggen deze neer op de dag, waarop zij in het huwelijk treden of op de laatste dag van het jaar, waarin zij de leeftijd van zestig jaren hebben bereikt.