Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 16.

Vereisten voor ambten, bedieningen en functies.

Lid
5

Van de leeftijdsgrens voor niet bezoldigde ambtsdragers kan in een gemeente met minder dan 200 zielen in dringende gevallen dispensatie worden verleend door het breed moderamen der classicale vergadering.