Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 16.

Vereisten voor ambten, bedieningen en functies.

Lid
10

Men kan niet tegelijkertijd deel uitmaken van het moderamen van een classicale vergadering en van dat van een provinciale kerkvergadering.