Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 15.

Het gelden van de algemene bepalingen.

Lid
2

Indien in de orde der Kerk sprake is van lichamen, wordt daaronder verstaan en begrepen de ambtelijke vergaderingen en alle bij of krachtens ordinantie in het leven geroepen organen en colleges, aan welke enige taak of bevoegdheid op kerkelijk terrein is toebedeeld, alsmede alle door ambtelijke vergaderingen of kerkelijke organen en colleges ingestelde vaste of tijdelijke commissies.