Bepalingen bij artikel 7 van de kerkorde

7.2 Werkbegeleiding predikanten

 

Voor allen, die voor het eerst het ambt van dienaar des Woords gaan bekleden, is een werkbegeleiding ingesteld voor de duur van een half jaar. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door predikanten-mentores, die aangewezen worden door de desbetreffende deputaten der generale synode. Deze mentores ontvangen een op die taak gerichte training.

Sneek 1969, art. 338
Dordrecht 1971, art. 86