Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VII. Beheer en burgerrechtelijke aangelegenheden

Artikel 99

Lid
4

De kerkenraad kan deze taak toevertrouwen aan een commissie van beheer, die aan hem verantwoording schuldig is.