Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VI. Evangelisatie en zending

Artikel 98a

Lid
2

Voor de arbeid aan dit seminarie kunnen door de generale synode een of meer dienaren des Woords worden benoemd, die dan geacht zullen worden in dienst te staan van de gezamenlijke kerken.