Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VI. Evangelisatie en zending

Artikel 98

Lid
1

De algemene leiding van de in artikel 95 en 97 bedoelde samenwerking zal berusten bij een aantal deputaten voor de zending, die benoemd worden door de generale synode.