Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VI. Evangelisatie en zending

Artikel 97

Lid
1

De in artikel 95 bedoelde samenwerking van de kerken ten behoeve van de uitvoering van haar zendingsopdracht zal geregeld worden in een afzonderlijk statuut, dat de goedkeuring van de synode behoeft.