Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VI. Evangelisatie en zending

Artikel 96

Lid
1

De arbeid der zending kan ook in samenwerking met elders bestaande kerken worden voortgezet of aangevat in een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.