Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VI. Evangelisatie en zending

Artikel 95

Lid
3

De beroeping van een missionair dienaar des Woords zal geschieden door de kerk die daartoe door de voor een bepaalde arbeid der zending samenwerkende kerken is aangewezen, evenwel niet zonder overleg met deze kerken.