Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VI. Evangelisatie en zending

Artikel 89

Lid
2

Deze arbeid geschiedt onder leiding van de kerkenraad, die de leden der gemeente ook zal opwekken Jezus Christus in het midden der wereld met woord en daad te belijden.