Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

IV. Herderlijke zorg

Artikel 87

Lid
1

De kerkenraden zullen er toe medewerken, dat de leden der gemeenten die gestorven zijn, op christelijke wijze begraven worden.