Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

IV. Herderlijke zorg

Artikel 86

Lid
1

De kerkeraden zullen erop toezien, dat de leden der gemeenten hun huwelijk aangaan met inachtneming van de geboden Gods en het ten overstaan van de overheid voltrokken huwelijk in een kerkdienst laten bevestigen, waarbij één der daarvoor vastgestelde formulieren zal worden gebruikt.