Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

IV. Herderlijke zorg

Artikel 84

Lid
2

Hetzelfde zal worden gedaan met de namen van hen die met attestatie vertrokken zijn, die zijn overleden, die afgesneden zijn en die zich hebben onttrokken.