Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

IV. Herderlijke zorg

Artikel 83

Lid
3

Bij de uitvoering van het bepaalde in dit artikel zal worden gehandeld overeenkomstig de door de synode vastgestelde bepalingen, onder meer betreffende de procedure ten aanzien van kerkleden die de volwassenheid nog niet hebben bereikt.