Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

IV. Herderlijke zorg

Artikel 83

Lid
1

De kerkenraden zullen aan hen die uit de gemeente vertrekken, een getuigenis over hun kerkelijke staat meegeven, met welke attestatie zij in de kerk van de nieuwe woonplaats toegang hebben als lid.