Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

III. Catechese

Artikel 81

Lid
1

De catechese wordt gegeven in directe aansluiting aan de Heilige Schrift; als voornaamste leerboek zal daarbij dienst doen de Heidelbergse Catechismus.