Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 8

Lid
1

Proponenten en dienaren des Woords, die beroepen worden als missionair dienaar des Woords, zullen moeten overleggen een getuigschrift, waaruit blijkt dat zij de afzonderlijke opleiding voor dit doel overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen gevolgd hebben.