Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

e. Dienst der barmhartigheid

Artikel 78

Lid
2

De ingezamelde gaven kunnen worden bestemd voor diaconale hulpverlening aan andere kerken, alsmede voor instellingen welke de leniging of bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden nastreven.