Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

c. De dienst der sacramenten

Artikel 76

Lid
2

Het zal in de vrijheid van de kerken staan in ziekenhuizen, huizen voor bejaarden en dergelijke inrichtingen het heilig avondmaal in een afzonderlijke kerkdienst te doen bedienen voor hen die tot de avondmaalsviering gerechtigd zijn of daartoe naar het oordeel van de kerkenraad als gasten kunnen worden toegelaten.