Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

c. De dienst der sacramenten

Artikel 72

Lid
3

Wanneer geen der ouders gerechtigd is de doopvragen te beantwoorden, zal de kerkenraad in overleg met de ouders omzien naar een of meer doopgetuigen, die genoegzaam waarborg kunnen geven voor een christelijke opvoeding.