Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

b. Dienst des Woords

Artikel 71

Lid
3

Op het Kerstfeest, de Goede vrijdag, het Paasfeest, de Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest zullen in de kerkdiensten in het bijzonder de grote heilsfeiten herdacht worden. Voorts zal daarmede in de Adventstijd en de lijdenstijd bij de tekstkeuze rekening worden gehouden.