Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

I. Algemeen

Artikel 67

Lid
1

Alle leden van de gemeente hebben de taak om hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan zijn gemeente geeft. Ambtsdragers en kerkelijke vergaderingen hebben daarom tot taak naar vermogen ruimte te scheppen en te laten voor initiatieven uit de gemeente. Zij zullen voor de uitvoering van hun bijzondere taak mede een beroep doen op en gebruik maken van de dienst van de leden der gemeente.