Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

e. Bijzondere synoden

Artikel 66

Lid
3

De generale synode kan alle zaken, die op haar agendum dienen en voor bespreking met de in lid 1 bedoelde andere kerken in aanmerking komen, aan deze synoden voorleggen.