Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 65

Lid
1

De generale synode kan deputaten benoemen voor het uitvoeren van besluiten en het uitbrengen van adviezen.