Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 63

Lid
2

De synode kan het breed moderamen opdragen de behandeling van bepaalde zaken voor te bereiden, alsook bepaalde zaken geheel af te doen, een en ander met inachtneming van de door de synode vastgestelde bepalingen.